Niveli i 1-rë i formimit të terapistëve

trajnime emdr I
11
Jun

Niveli i 1-rë i formimit të terapistëve EMDR

Gjatë trajnimit në EMDR Niveli I ° do të thelloheni në modelin e Përpunimit Adaptiv të Informacionit (A.I.P.) dhe në kërkimin që ka vlerësuar gjatë viteve të fundit baza shkencore e EMDR.

Terapistët mësojnë të aplikojnë protokollin EMDR në 8 fazat e saj  dhe të bëjnë një konceptualizim të rasteve të pacientëve të tyre, duke kuptuar se si ngjarjet traumatike dhe stresuese në jetën e tyre mund të kenë kontribuar në simptomat dhe vështirësitë që paraqesin kur vijnë në psikoterapi.

Do të jepen strategji për të identifikuar këto ngjarje në historinë e tyre dhe lidhjen e tyre me simptoma, çrregullime apo çështje aktuale. Pasi bëhet identifikimi i ngjarjeve do  të thellohet më tej se si duhet bërë një plan pune në përputhje me qëllimet e trajtimit EMDR.

 

Modulet që ofron Niveli i 1-rë EMDR

 • EMDR-metoda evidence-based për shqetësimiet post-traumatike
 • Kërkimi shkencor mbi EMDR dhe udhëzimet ndërkombëtare
 • Modeli Adaptiv i informacionit – Supozimet mbi mekanizmat e veprimit të EMDR-Marrja e anamnezës/ historisëmjekësoredheplanifikimi i trajtimit – Shfaqja e çrregullimevedisociuesedhestrukturimin e planitmbitëkaluarën / tëtashmen /dhetëardhmen.
 • Përgatitja e klientit(pacientit) – Shpjegimi i EMDR dhe psiko-edukimi – Instalimi i vendit të sigurtë
 • Protokolli EMDR
 • Faza 3 Vlerësimi dhe qasja në kujtesën traumatike
 • Faza 4-Desensibilizimi
 • Faza 5- Instalimi i konjicionit pozitiv
 • Faza 6-Skanimi trupor
 • Faza 7-Mbyllja e seancave të plotësuara dhe të pa-plotësuara
 • Faza 8-Rivlerësimi
 • Demonstrimi i një seance terapeutike  EMDR
 • Ushtrimi praktik në grupe të vogla
 • Ushtrimi praktik në grupe të vogla
 • Menaxhimi i emocioneve intense dhe Abreaksioni
 • Menaxhimi i bllokimeve gjatë përpunimit/eleaburimit – Strategjitë
 • Integrimi i  ’EMDR në praktikën klinike
 • Aplikimi i’EMDR me fëmijëve
 • Aplikimi i’EMDR në proçesin e zisë
 • Ushtrime praktike në grupe të vogla
 • Ushtrime praktike në grupe të vogla
 • Strumente diagnostike (DES  Adule DES adoleshente- Time Line-Adult attachment Interview).

Çertifikimi

Ne fund te Trajnimit livelit   te pare merret titulli  Terapist EMDR Niveli 1-rë – (leshuar nga EMDR Europe).

Aftësitë që fitohen nga formimi në Nivelin e 1-rë EMDR Dhe Aplikimi Klinik

Mbas nivelit te pare do te jeni te afte per te konceptualizur rastin klinik sipas psikoterapise dhe kendveshtrimit EMDR .Aftesia per  soministracionin e  teksteve dianjostike DES dhe Adult attachment interview . Aftesine per nje nderhyrje terapeutike adeguate ne te gjitha cregullimet psikopatologjike.

Course Content

Time: 10 weeks

Curriculum is empty

Instructor

0.0

0 rating

5 stars
0%
4 stars
0%
3 stars
0%
2 stars
0%
1 star
0%
Free

Includes

 • 16 hours on-demand video
 • Full lifetime access
 • Certificate of Completion