Trajnimet

Trajnimet me te Frekuentuara

Showing 1-2 of 2 results
Niveli i 2-të EMDR Free
(0 vote)

Niveli i 2-të EMDR

30/06/2018 / No Comments

Niveli i II plotëson kështu formimin e filluar në Nivelin e parë EMDR, duke arritur  konsolidimin e të mësuarit dhe rritjen e gamës së aplikimeve klinike të EMDR.

Niveli i 1-rë i formimit të terapistëve Free
(0 vote)

Niveli i 1-rë i formimit të terapistëve

11/06/2018 / No Comments

Gjatë trajnimit në EMDR Niveli I ° do të thelloheni në modelin e Përpunimit Adaptiv të Informacionit (A.I.P.) dhe në kërkimin që ka vlerësuar gjatë viteve të fundit baza shkencore e EMDR.