Trajnime te çertifikuara nga Emdr Europe

Shoqata e pare e Psikotraumatologeve ne Shqiperi

E vetmja shoqate e cila oganizon trajnimet ne Nivelet Emdr dhe leshon çertifikatat e njohura nga Emdr Europe dhe Emdr America, per çdo info kontrolloni ne website www.emdreurope.org

Organizata Emdr Europe eshte e perbere nga 31 shtete. Në Korrik të 2017 Shqipëria u bë pjësë e kësaj Organizate të madhe (full board) e cila ka mijra terapiste te çertifikuar ne te gjithe europen. Aktualisht EMDR Albania përbëhet nga 60 terapistë të Nivelit I-rë dhe 30 terapistë të Nivelit të II-të nga të cilët disa prej tyre janë kandidatë për tu bërë Practitioner Emdr.

Shoqata EMDR Albania është shoqata e vetme që vëzhgon cilësinë formative në terrirorin Shqiptar, Kosovar dhe Maqedonas.

Trajnimet e njohura nga EMDR Europe janë trajnimet e Nivelit I dhe II si dhe të tjera që zhvillohen në bashkëveprim me EMDR Italy, www.emdritalia.it

 

Vlen për tu permëndur që niveli I dhe II njihen gjithashtu nga EMDR IA (amerikane) nëpërmjet autorizimeve që jipen nga EMDR Albania.

Nëse doni të formoheni në një terapi ndërkombëtarisht e njohur, ju presim në Maj me traineren AnnaRita Verardo në Tiranë, ku do te mbahet niveli 1 www.emdralbania.org

 

 

Për informacione të mëtejshme : infoemdralbania@gmail.com