Publikimi i Terapise Emdr ne Revisten Shkencore Nderkombetare Nature

Nje nga publikimet e fundit te terapise Emdr ne nje reviste shkencore me nje impact factor 41, 5 .

Nature eshte nje nga revistat shkencore me te hershme dhe me te rendesishme qe ekzistojne, ndoshta revista shkencore e konsideruar me prestigjozja nga komuniteti shkencor nderkombetar.

Artikulli pershkruan nje studim te rrugeve neuronale te monitoruara nga Superior Culluculus (SC) i cili mban nen kontroll friken. Nepermjet stimulimeve bilaterale te alternuara (te cilat perdoren ne EMDR) tek minjte eshte vene re ulja e nivelit te frikes .

Stimulimi bilateral i alternuar ka rezultuar efikas ne uljen e nivelit te frikes dhe ngritjen e sistemit te SC dhe te talamusit te mesem-anesor. Stimulimi bilateral ka eliminuar aktivitetin e celulave qe kodifikojne friken dhe qe stabilizojne neurotrazmetimin inhibitor te amigdales ne pjesen e saje te ulet anesore, nepermjet nje cirkuiti inhibitor te talamusit te mesem.

Se bashku keto rezultate kan vertetuar nje cirkuit neuronal si baze e nje strategjie efikase per te qetesuar kujtimet traumatike.           Ky studim mund te ket fokalizuar disa nga mekanizmat e veprimit te Emdr-se dhe ka konfirmuar efikasitetin e saj.

 

https://www.nature.com/articles/s41586-019-0931-y