Trauma – femijet

Trauma femijet pasojat e dhunes familjare Valeria Lazzarini emdr emdr albnia emdr tirane emdr terapi emdr albania eye movement traum stres terapi shendeti mendor TRAUMA DHUNA DHE TERAPIA EMDR traumat e zhvillimit dhuna familjare terapia emdr centro clinico emdr centro clinico psicoterapia e psicotraumatologia

Trauma – femijet – pasojat e dhunes familjare Valeria Lazzarini

PROGRAMI DITA PARE

VEZHGIMI I NJE NENE TE KEQTRAJTUAR DHE TRAUMAT QE SHKAKTON TEK FEMIJA ESHTE NJE FENOMEN SHPESH I PADUKSHEM DHE I NENVLERSUAR. TRAINIMI KA SI OBJEKTIV ANALIZEN TEORIKE-KLINIKE TE LIDHUR ME DHUNEN FAMILJARE DHE IMPAKTIN QE MUND TE KET TEK SHENDETI FIZIK DHE MENDOR I FEMIJEVE SIPAS LINJAVE GUIDE DHE HULUMTIMEVE TE FUNDIT.

08:30- Regjistrimi dhe Prezantimi
09:00- 09:30 Dhuna: dhuna e asistuar dhe dhuna familjare
09:30- 10:00 Pasojat e dhunes tek identiteti i viktimes dhe identiteti disocativ
10:00- 10:45 Impakti i dhunes ne familje tek femijet
10:45- 11:00. Pushimi i mengjesit
11:00- 11:30. Lidhje familjare traumatike
11:30- 12.00. Pergjigje biologjike te traumes dhe qarku i Ledolux
12:30- 13:00 Trauma akumulative e zhvillimit (Van der Kolk)
13:00 – 14:00 Pushimi i drekes
14:00- 15:00 Raste klinike
15:00- 16:00 Pasojat te femijet: ne moshe shkollore dhe adoleshence
16:00- 16:30 Diagnoza me Emdr
16:30- 17:00 Time Line tek femijet dhe DES

DITA DYTE

08:30- 09:00 Regjistrimi
09:00- 09:30 Traumat tek femijet dhe Emdr
09:30- 10:00 Perkufizim i prinderimit dhe funksioni i tij
10:00- 10:45 Prinderimi ne situatat e rrezikshme
10:45- 11:00 Pushimi i mengjesit
11:00- 11:30 Atashimi dhe koncepti i bazes se sigurt
11:30- 12.00 Atashimi ne situatat traumatike
12:30- 13:00 Rrolet e luajtura nga femja ne situatat e dhunshme
Pushim i drekes 13:00 – 14:00
14:00- 15:00 Demet e prinderimit: roli i nenes dhe roli i babait (studimet amerikane)
15:00- 15:30 Stilet e prinderimit te prindit dhunues (nderhyrja tek prinderit)
15:30- 16:00 Psikoterapia (nga inkuadrimi diagnostik tek nderhyrja)
16:00- 16:30 Ndarja dhe babai dhunues (Pauncz A.)
16:30- 17:00 Terapia nene- femijë (supervizionim i rasteve klinike me femijet)
17:00- 18:00 Terapia Emdr me femijet te rritur ne kontekste dhune (raste klinike-praktika)
Pershendetjet dhe çertifikimi 18:00