Centro Clinico Tirana

Trajnime te çertifikuara nga Emdr Europe

Trajnime te çertifikuara nga Emdr Europe

Shoqata e pare e Psikotraumatologeve ne Shqiperi E vetmja shoqate e cila oganizon trajnimet ne Nivelet Emdr dhe leshon çertifikatat e njohura nga Emdr Europe dhe Emdr America, per çdo info kontrolloni ne website www.emdreurope.org Organizata Emdr Europe eshte e perbere nga 31 shtete. Në Korrik të 2017 Shqipëria u bë pjësë e kësaj Organizate…